Om Thorlund Skou A/S


Fra 0 til 350 mil. kr. i omsætning.

Thorlund Skou A/S blev etableret i 2009 , da den økonomiske krise rasede henover byggeindustrien.

Vi ville gøre en forskel – viden om trælast kombineret med nye tanker om fremtidens distribution af trælast skulle give en væsentlig konkurrencefordel i krisen.

Gennem kriseårene 2009-2013 gennemførte Thorlund Skou A/S en markant vækst - trods en meget hård konkurrence, hvor alle etablerede konkurrenter naturligvis havde faldende omsætning - krisen forklarede alt, men den forklaring kunne vi jo ikke bruge når omsætningen i 2009 var nul. Rent mentalt havde vi jo et helt andet mind-set og det gav bonus - idet kunderne havde brug for ”skarpe priser”

Direct-konceptet var meget skarpt og konkurrencedygtigt fra start. Vi fravalgte konkurrenceparametre som kredittid, bonus, etc. – vi satsede i stedet på at eneste handelsparameter var prisen kombineret med et meget lavt omkostnings set-up og et effektivt logistiksystem med fokus på kundeservice.

Det var afgørende at en lang række væsentlige savværker herunder Bergene Holm, Stora Enso, Jarl Timber forstod og bakkede op om vores koncept – og det er selvfølgelig vort største succeskriterier, at vi i dag markedsfører trælast produkter fra mere end 150 forskellige savværker rundt om Østersøen.

Teknologisk var det et kvantespring at starte Thorlund Skou A/S helt fra bunden – idet vi fuldt ud kunne udnytte internettets teknologi og opbygge en netværksvirksomhed udelukkende ved at investere i bærbare computere og gratis programmer. Vores kommunikationsplatform internt og eksternt er helt unik i branchen.

I 2014 startede vores investeringer i logistik- og produktionscenter i Brande som i dag udgør 70.000 m2 hvoraf 14.000 m2 er under tag.

I 2015 etableres TS-timber idet leverandører efterspurgte salgsarbejde rettet mod industrien i Danmark. I 2017 er TS-timber en succes og vi har udvidet TS-timber med en eksportafdeling.

I bestræbelserne på at blive full-born leverandør til danske tømmerhandlere overtages 51 % af Løgstrup Træindustri ApS i Viborg 1. januar 2018 – dermed rådes der over yderligere 3500 m3 produktionsfaciliteter med 2 høvlelinjer, båndsavslinje og 2 malerlinjer, samt en lang række maskiner til industriel bearbejdning af træ.

1. januar 2019 etableres Drewno Nordic – fremtidens svar på Thorlund Skou A/S I Polen.

1. oktober 2019 overtager Thorlund Skou A/S aktiemajoriteten i Nup Wood A/S.

Selvfinansierende fra start til i dag har selvfølgelig betydet mange fravalgte salgsmuligheder – på den anden side står vi i dag med branchens stærkeste økonomi, hvilket er kundernes største sikkerhed for at vi fortsat udvikler vores konkurrenceevne.

200.000 kubikmeter træ fra 150 savværker – det er Thorlund Skou A/S anno 2020.Vores medarbejdere gør en forskelBrugernavn:
Password:
Thorlund Skou A/S   •   Bjerringbrovej 10   •   DK-8850 Bjerringbro   •   T: +45 2469 1166   •   info@thorlundskou.dk

Thorlund Skou Brande ApS   •   Fynsvej 23   •   DK-7330 Brande   •   T: +45 2469 1165   •   tr@thorlundskou.dk